تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - غروب

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

غروب

http://up5.iranblog.com/images/50hgl0tm0kaey1l8y6d.jpg


برایـ فرار از غمـ غروبـ هنگامـ

برایـ علاجـ بغضـ عصر هنگامـ

خورشید را گرفتمـ در قفسیـ گذاشتمـ

در اتاقمـ

تا همیشهـ روز باشد

بیـ غرور و بیـ دلگیر

نگاهـ خورشید را غمـ گرفتـ

صورتشـ خونـ مردهـ شد چونـ غروبـ

ومنـ باورمـ شد

غمـ منـ

بغضـ منـ

و

همهـ دلتنگیـ هایـ منـ

همهـ از اسارتـ استـ نهـ ازغروبـ[ دوشنبه 5 دی 1390 ] [ 22:40 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]