تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - دل تنگ

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

دل تنگ

چـــنــــــد روزیــــســــــت دســـتـــهــــــایـــم

 

را بـــــا چـــنــــــد کـــتــــــاب و نـــوشـــتــــــه

 

ســــــرگــــــرم کــــــرده ام

 

امــــــا گــــــول نـمـــــی خــــــورنــــــد

 

 هـــیــــــچ چـــیـــــــز مـعـــجــــــزه ی دســـتـــهــــــای

 

 تــــــــــــو

 

نـمـیـــشــــــود

 

   ♥ درد یعنی دلم برات تنگ شده اما هیچ غلطی نمیتونم بکنم...[ پنجشنبه 4 مهر 1392 ] [ 23:07 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]