تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - بوســﮧ

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

بوســﮧ

این بوســ هاے غافلگیرانــ  هماטּ هایـے که بی هوا لبهایماטּ چفت می شونـב بر هـمبه בور از چشم همــ ، حتـے خودماטּباورکـטּ که این بوســ هابــ یاבمانـבنـے تریـטּ خاطراتماטּ خواهـטּـב شـב


 

*تو در کنار خودت نیستی!‏ نمی دانی در کنار ‏‏"تو‏" بودن چه لذتی دارد!!‏[ سه شنبه 29 مرداد 1392 ] [ 13:54 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]