تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - عاشق اونیم که:میتونه منو بخندونه وقتی نمیخوام لبخند بزنم ،وقتی خندم نمیاد

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

عاشق اونیم که:میتونه منو بخندونه وقتی نمیخوام لبخند بزنم ،وقتی خندم نمیاد

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQAPyVvBAVxnjiAYSBgEWq1C-0wMHD8aTBvn-qT9gYZv0MaVGFLA


[ یکشنبه 9 تیر 1392 ] [ 21:09 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]