تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - خدای تو و یوسف

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

خدای تو و یوسف

یوسف مى دانست تمام درها بسته هستند اما به خاطر خدا و به امید او


حتی به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد

 

*اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند ، به طرف درهای بسته بدو چون خدای تو و یوسف یکیست.[ یکشنبه 22 بهمن 1391 ] [ 17:39 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]