تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - خــــــــدایا

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

خــــــــدایا

خــــــــدایا . . .

 

یا خیــلی برگردون عقبــــــ یا بــزن بره جــلو

 

اینــجـای فیلـم زنــدگیـم خیـــــلی خش داره

 

http://www.niloblog.com/files/images/8isd8c47bhmvghza41xk.jpg

 

دیشب خـ ـدا آهسته در گوشـَــــــــــــــــــــ ـــم گفت:

 

دیگه بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه

 

بارانــَـــــــــــــــ ــم از اشکهایت خجالت می کشد

 [ چهارشنبه 20 دی 1391 ] [ 13:27 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]