تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - بغض

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

بغض

http://img4up.com/up2/44895630401658368761.gif

ســــخـــت اســـت وقتـــی از شـــدت بـــغـــض


گـــلـــو درد بگـــیری


و هـــمـــه بگـــویـــند


لبـــاس گـــرم بـــپـــوش!!!


[ پنجشنبه 25 آبان 1391 ] [ 17:44 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]