تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - غریبه

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

غریبه

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/82598274074534572735.jpg

دلـــم یـک غــریبــه مـی خــواهـد

 

بیـــایــد بنشینــد فقـــط سکـــوتــ کنـد

 

و مـــن هــی حـــرفـــ بــزنــم و بـــزنـــم و بــزنــم

 

تـــا کمــی کـــم شــود ایـن همــه بـــار

 

بعـــد بلنــد شـــود و بـــرود

 

انگــــار نــه انگـــار ![ جمعه 10 شهریور 1391 ] [ 16:00 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]