تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - حـــــرف تو

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

حـــــرف تو

مـــن


عــاشــق نیستـــــم


فقـط گــاهــی حــرف تــــو کـــه می شـــود


دلــــم مثــــل اینکــــه تب کنـــد ، گــرم و ســــرد می شــــود


آب می شـــود

 

تنگــــــ  می شـــــود 

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/91561323588989094250.jpg

تـﻤﺎﻣـِ  ﺧَﻨﺪه ﻫﺎﯾﻤـ ﺭﺁ ﻧــﺬﺭ ﮐﺮﺩه ﺍﻣـ   ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻣـ  ﻧﮕﯿــرَﺩ

 

ﺍﻣـ ـﺁ ﺷَﺒـ ـﻬﺎ...

 

ﻭﺁﯼ اَز ﺷَﺒـ ـﻬﺎ...

 

ﻫَﻮﺍﯾـِـ ﺁﻏﻮﺷﺘــْــ  ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﻣـ  ﻣﯿﮑُﻨـ ـﺪ

 

ﻭ ﻣَﻨــ  دَر ﺍَﺷﮑــْ ﻏَـ ــﺮق ﻣﯽ ﺷَﻮﻣــ[ شنبه 21 مرداد 1391 ] [ 15:36 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]