تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - کاش میفهمیدی

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

کاش میفهمیدی

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up7/12932802795576893652.jpg

کـاش مـی فـهـمیـدی قـهـر میـکنم تـا دسـتـم را مـحـکمتر بگیـری و

 

بـلـنـدتـر بـگـویی:بـمان......

 

نـه ایـنـکـه شـانـه بـالا بـیـنـدازی و آرام بـگویـى

 

هـر طور راحـتـى!!
[ جمعه 9 تیر 1391 ] [ 19:11 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]