تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - غیرتی

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

غیرتی

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/75586270743005053315.jpg


هـــی کـــافـــه چـــی!

دستـــور بــده

سیـــگــار بیـاورنــد

و پاســور هـــم...

و مـــردهـا را دور میــز مــن جمـع کــن!

بگــو بنــوازنــد...

.

.

.

شایـــد غیرتــی شـــد و بــرگشت![ دوشنبه 21 فروردین 1391 ] [ 18:27 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]