تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - افسوس

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

افسوس

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/06813741857570257716.jpg

روزگاری...

دل داده ای داشتم...

که مرا به اندازه جانش دوست داشت

بی عشق من میمرد

آه...!

مرا به باد فراموشی میسپارد

و عشق مرا از دل بیرون میکند

افسوس...!

که شاید به خانه دل باز نگردد

روزی را خواهم دید

که به حرفهایم میرسد

و بر سر مزارم

اشک اندوه و حسرت میریزد

آه که چه دیر میفهمد

عشقی را چون عشق من نمیابد[ پنجشنبه 17 فروردین 1391 ] [ 18:51 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]