تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - ...

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

...

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/13197993835072790803.jpg

من اینجام     

                               

جایی که وقت رفتنت ایستاده بودی


آمده ام اینجا تا ببینم

 

از اینجا چگونه بودم که تو اشکهایم را ندیدی؟[ شنبه 5 فروردین 1391 ] [ 15:29 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]