تبلیغات
اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . . - لیاقت

اگــــر تنهــــآ ترین تنهــــآ شـــوم . . .

تو را من چشم در راهم...

لیاقت

این تو نیستی که مرا از یاد برده ای ..

این منم که به یادم اجازه نمیدهم ..

حتی از نزدیکی ذهن تو عبور کند ..

صحبت از فراموشی نیست ،

صحبت از لیاقت است!!!

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/82781994120832282472.jpg[ سه شنبه 20 دی 1390 ] [ 21:54 ] [ م قربانی ] [ نظرات() ]